Hlavní stránka
Publicistika
comicsDB
Galerie
Auditorium

 Čím jsme?
PŘIHLÁŠENÝ: -----
Str 1
pohled na nebe s romantickými oblaky. ta plynou po obloze a mění tvary. objeví se malá tečka havrana a postupně se zvětšuje, až je na posledním obrázku vidět zblízka a jasně.

Str 2
pohled na mladou dívku ležící na zádech s rozpřaženýma rukama na louce. dívka se nadzvedne a hledí za letícím havranem. ten přistane na strašákovi. detail strašákovy hlavy se vystřídá s upřeně hledící tváří dívky. je tu jistá podobnost. pak dívka po vzoru strašáka roztáhne ruce a nasadí strašákův výraz.

Str 3
dívka s napřaženýma klesne zpět do trávy. strašák se začne nahýbat a spadne. havran zděšeně odletí, zakrouží a klesne na zem, kde začne něco zobat. dívka pohlédne stranou, blíží se malý chlapec. Str 4
chlapec přibíhá blíž. je vidět, že je poněkud opožděný. něcodívce podává, ona nastaví dlaň a on jí tam vysype několik kaštanů. dívka se na ně trochu sklesle podívá, ale pak na chlapce pohlédne s výrazem předstírané radosti. chlapec má radost a skotačivě běží pryč. detail dlaně dívky, v níž leží kaštany.

Str 5
kaštany se v dlani přeskupí a vytvoří laň (no spíš něco, co připomíná nějaké zvíře). dívka vzhlédne a vidí kousek dál na louce laň. ta na ni pohlédne a dívka se na ni opět upřeně zadívá. pak se rozpěhne, laň rovněž. dívka skočí, laň rovněž. pak laň vběhne do lesa a zmizí, dívka se zmateně zastaví.

Str 6
dívka se rozhlédne a uvidí havrana, jak stále něco zobe. hodí po něm kaštan. mine, havran vzhlédne a podívá se na ní vyčítavě svým okem. dívka upřeně pohlédne na něj. hodí druhý kaštan, který přistane těsně vedle havrana. ten se lekne a vzhlédne. dívka zavře oči, roztáhne ruce a začne jimi mávat. dívka se odráží od země a její nohy se změní v ptačí pařátky. vstříc stále romantickým oblakům odlétají dva havrani.
Josef Koštíř (12.04.2003)

ZŮČASTNILI SE (linky vás zavedou k samotnému výsledku snažení):

1997 - 2005 © comX.cz